Baş səhifə
Quranda rəqəm möcüzəsi | Baxış: 858 | Tarix: 2013.06.05

 

Quranda rəqəm möcüzəsi

Quranda rəqəm möcüzəsi Bəzi tədqiqatçılar son dövrdə Quranla bağlı maraqlı hesabatlar dərc edir. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək: Nisbət etibarı ilə “qaf” hərfi “Qaf” surəsində bütün digər surələrdəkindən çoxdur. Nisbət etibarı ilə “sad” hərfi “Sad” surəsində digər surələrdəkindən daha çoxdur. Nisbət etibarı ilə “nun” hərfi “Nun vəl-qələm” surəsində digər surələrdəkindən çoxdur. Quranda “dünya” və “axirət” sözlərinin hər biri 115 dəfə işlədilmişdir. Quranda “şəyatin” və “məlaikə” sözlərinin hər biri 68 dəfə işlədilmişdir. “Həyat” və “ölüm” sözlərinin hər biri 145 dəfə işlədilmişdir. “Ərrəhman” sözü 57 dəfə, “Ərrəhim” sözü 2 dəfə artıq yəni, 114 dəfə işlədilmişdir. “Cəza” sözü 117 dəfə “məğfirət” sözü 2 dəfə ondan artıq yəni 234 dəfə işlədilmişdir. “Füccar” sözü 3 dəfə, “əbrar” sözü 2 dəfə artıq yəni, 6 dəfə işlədilmişdir. “Əsr” sözü 12 dəfə, “yusr” sözü 3 dəfə artıq yəni 36 dəfə işlədilmişdir. “Qul” və “qalu” sözlərinin hər biri 332 dəfə işlədilmişdir. Həm “İblis” sözü, həm də “əstəizu billah” sözlərinin hər biri 11 dəfə işlədilmişdir. Həm “əl-musibət”, həm də “əşşukr” sözləri hər biri 75 dəfə işlədilmişdir. “Cəhr” və “əlaniyə” sözləri hər biri 16 dəfə işlədilmişdir. “Şiddət” və “səbr” sözləri hər biri 102 dəfə işlədilmişdir.