Baş səhifə
RAMAZAN AYINDA NAMAZ | Baxış: 1859 | Tarix: 2015.06.19

RAMAZAN AYININ GECƏLƏRİNDƏ QILINMASI MÜSTƏHƏB OLAN NAMAZLAR

1-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 15 İxlas)
2-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr)
3-cü gün - 10 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)
4-cü gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Qədr
5-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)
6-cı gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Mülk)
7-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,13 Qədr)
8-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 10 İxlas və namazdan sonra min dəfə "Subhənəllah")
9-cu gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 7 Ayətəlkürsü və namazdan sonra 50 dəfə salavat)
10-cu gün - 20 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 ixlas)
11-ci gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 Kovsər)
12-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 Qədr)
13-cü gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 25 İxlas)
14-cü gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 30 Zəlzələ)
15-ci gün - 4 rukət (1-ci rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas, 2-ci rukətdə 1 Həmd, 50 İxlas)
16-cı gün- 12 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 12 Təkasur)
17-ci gün- 2 rukət (1-ci rukətdə 1 Həmd, 1 İxlas, 2-ci rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas)
18-ci gün- 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 25 kovsər)
19-cu gün - 50 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Zəlzələ)
20-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)
21-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)
22-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)
23-cü gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)
24-cü gün- 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd,1 istənilən surə)
25-ci gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 10 İxlas)
26-cı gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 100 İxlas)
27-ci gün - 4 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 1 Mülk. 28 İxlas da oxuna bilər))
28-ci gün - 6 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 100 Ayətəlkursi, 100 İxlas, 100 Kovsər və namazdan sonra 100 dəfə salavat)
29-cu gün - 2 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 İxlas)
30-cu gün - 8 rukət (Hər rukətdə 1 Həmd, 20 İxlas və namazdan sonra 100 dəfə salavat.

 

 Həyat KƏRBƏLA