Baş səhifə
İftar Duaları | Baxış: 935 | Tarix: 2014.07.02

1. "Allahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və əleykə təvəkkəltu. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya vasiəl-məğfirəti iğfirli".

Tərcüməsi:

"İlahi, səndən ötrü oruc tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla!"

2. "Allahummə ləkə sumtu və bikə əməntu ve əleykə təvəkkəltu və əla rizqıkə əftartu, fə təkabbəl minna. İnnəkə Sumtə's-səmiu'l-alim."

Tərcüməsi:

"Allahım! Sənin üçün oruc tutdum. Sənə iman etdim. Sənə güvenib dayandım. Ruzinlə iftar etdim. Bizdən bunu qəbul et. Şübhəsiz Sən, hər şeyi eşidən və bilənsən"

3. "Zəhəbə'z-zamən, və'btələti'l-uruku və səbətə'l əcru inşaallah"

Tərcüməsi:

"Susuzluk getdi. Damarlar islandı. İnşaallah savab sabit oldu"

4. "Ya vasia'l-mağfirəti. vağfirli və li validəyyə və li'l-mu'mininə yəvmə yəkumu'l hisab"

Tərcüməsi:

"Ey bağışlaması bol olan Allahım! Məni, ana-atamı və bütün möminləri hesab günündə mağfirət et"

Redaktor Nəcəf