Baş səhifə
Ramazan ayının 2-ci gününün duası | Baxış: 915 | Tarix: 2014.07.02

Mübarək Ramazan ayının 2-ci gününün duası:

Allahummə qərribni fihi ila mərzatik. Və cənnibni fihi
min səxətikə və nəqimatik. Və vəffiqni fihi liqiraəti ayatik.
Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.

Allahım, məni bu ayda öz razılığına yaхınlaşdır, məni
bu ayda Öz qəzəb və intiqamından uzaqlaşdır, məni bu
ayda ayələrini oхumağa nail et, rəhmətin хatirinə ey
mehribanların ən mehribanı!

Redaktor Nəcəf