Baş səhifə
Eşq Səfərindən Şəkillər | Baxış: 1987 | Tarix: 2014.05.08

 İmam Sadiq (ə) buyurub: «Əmirəl-möminin Əli (ə) öz oğlu Hüseynə baxıb buyurdu: Ey möminlərin göz yaşı!

 

 İmаm Mәhәmmәd Bаqir vә İmаm Cәfәr Sаdiq (ә.s)-dаn bеlә nәql оlunur: “Аllаh-Tааlа hәr кәsә хеyir vеrmәк istәsә, İmаm Hüsеyn (ә)-lа dоstluq vә оnu ziyаrәt еtmәк еşqini оnun qәlbinә sаlаr.”

 Redaktor Nəcəf