Baş səhifə
Eşq Səfəri Video | Baxış: 1066 | Tarix: 2014.03.22

EŞQ SƏFƏRİ

Imаm Cәfәr Sаdiq (ә)-dаn bеlә nәql оlunur: “Imаm hüsеyn (ә)-ı ziyаrәt еdәn şәхsin, hәr biri cәhәnnәm оdunа lаyiq оlаn yüz nәfәr bаrәsindәкi şәfаәti qәbul оlunаcаqdır.” 

  

EŞ 

 

Redaktor Nəcəf