Baş səhifə
Zəkat verməməyin təsirləri | Baxış: 948 | Tarix: 2013.05.29

 

Mal-dövlətin tələf olması Imam Sadiq (ə) buyurub: “Quruda və dəryadakı malın heç biri, zəkatın verildiyi üçün tələf olmaz.”[1] O Həzrət (ə) digər bir hədisdə isə buyurur: “Öz malınızı zəkat verməklə sığortalayın. Əgər zəkatı verilmiş mal tələf olsa, mən ona zaminəm.”[2] İki bərabər xərclənir Rəvayətdə belə oxuyuruq: “Allahın haqqını verməyən, öz malını haqq yolunda xərcləməyən kəs, onun iki bərabəri qədər batil yolda xərcləyəcək.”[3] Sərvətin şər (adamlar üçün) yolda zəruri xərclənməsi Həzrət Rəsulullah (s) buyurub: “Hər kəs sərvətini öz ixtiyarı ilə yaxşı adamların yolunda xərcləməsə, Allah onun sərvətini şərr adamların yolunda məcburi xərclədəcək.”[4] Var-dövlətin günah yolda xərclənməsi İmam Sadiq (ə) buyurub: “Agah olun! Hər kəs öz malını Allaha itaət yolunda xərcləməsə, onun Allaha məsiyət yolunda xərclənməsinə giriftar olacaq. Hər kəs Allahın vəlisinin çətinliyinin həlli üçün bir addım belə atmasa, Allah onu, Allahın düşməninin çətinliyinin həlli yolundakı səy və hərəkət etməsinə giriftar edər.”[5] Qıtlıq Həzrət Rəsulullah (s) buyurub: “Mənim ümmətim madam ki, bir-birlərini çox sevsələr, namaz qılıb və zəkat versələr, xeyir və səadət içində olacaqlar. Ancaq əgər belə olmasalar, qıtlıqda giriftar olacaqlar.”[6] Dini mərkəzləri təmir etməkdən məhrum qalmaq Tövbə surəsində oxuyuruq: “Müşriklər məscidləri təmir etməyə haqları yoxdur. Məscidləri yalnız namaz qılıb zəkat verən və şücaətli kəslər təmir edə bilərlər.”[7] Bərəkətsizlik Həzrət Rəsulullah (s) buyurub: “Zəkat verilməyən zaman torpaq öz bərəkətini camaatdan alar.”[8] Digər bir hədisdə isə oxuyuruq: “Əgər dövlətli adamlar öz malının zəkatını verməsələr, Allah öz rəhmət yağışını camaata yağdırmaz.”[9] İmam Baqirdən (ə) olan digər bir hədisdə oxuyuruq: “Əgər zəkat verilməsə, bərəkət əkinçilikdən, meyvələrdən və mədənlərdən götürülər.”[10] Yoxsulluğun artması Hər zaman zəkat verməsələr camaatın ehtiyacı görsənər[11] və yoxsulların halı pisləşər.[12] Heyvanların ölümü Imam Riza (ə) buyurub: “Hər zaman zəkat verilməsə heyvanlar ölər.”[13] Allahın rəhmətindən məhrumluq İmam Sadiq (ə) buyurub: “Hər kəs öz malından Allahın haqqını verməsə, Allahın ona nazil olan rəhmətinin kəsilməsinə layiqdir.”[14] Məsciddən qovulmaq İmam Baqir (ə) buyurur: Bir gün Həzrət Rəsuli Əkrəm (s) məscidə daxil oldu və “Ey filankəs qalx, ey filankəs qalx, ey filankəs qalx!” cümləsi ilə beş nəfəri məsciddən qovdu və buyurdu: “Siz zəkat vermirsiniz, məsciddən çıxın!”[15] Bəli, həqiqi namaz qılan şəxs xəsis olmaz. Nifaq əlaməti Allah-taala “Tövbə” surəsinin 67-ci ayəsində münafiqlərin simasını bəyan edir və buyurur: “Onlar başqalarına kömək etmək üçün öz əllərini bağladılar və (bu cür) Allahı unutdular. Allah da həmçinin onlarla unudulmuş adamlar kimi rəftar edər.”[16] Namaz və ibadətlərin qəbul olunmaması Rəvayətdə oxuyuruq ki, bütün əməllərin qəbul olması namazın qəbul olmasına bağlıdır. Namazın da qəbul olması zəkat verməyə bağlıdır.[17] İmam Riza (ə) buyurub: “Allah namaz və zəkatı bir-birinə yaxın və həmtay qərar verib. Zəkatsız namaz qəbul deyil.”[18] Həzrət Musa (ə) cavan bir oğlanın eşqlə (həvəslə) namaz qıldığını gördü. Allah-taalaya buyurdu: Necə də gözəl namaz qılır! Ona vəhy oldu: Onun namazı gözəldir. Ancaq bu cavan oğlan xəsisdir və zəkat verməyir. Zəkat verməyənə kimi onun namazı qəbul deyil.[19] Həzrət Rəsulullah (s) buyurub: “Zəkat verməyən kəsin namazı köhnə paltar kimi bükülüb, namaz qılan kəsin üzünə vurular.”[20] Sələm yeyənlərin sırasında Həzrət Əli (ə) buyurub: “Zəkat verməyən, sələm yeyən kimidir.”[21] Zəkat verməmək bir növ oğurluqdur. Hədisdə buyurulur: Üç növ oğru vardır. Onlardan biri zəkat verməyəndir.[22] Zəkat verməmək Allaha şirk və xəyanətdir.[23] Möhsün Qiraəti [1] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.50. [2] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.50. [3] Vafi, 10-cu cild, səh.22; Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.58. [4] Bihar, 96-cı cild, səh.130. [5] Vəsail, 6-cı cild, səh.25. [6] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.48. [7] Tövbə surəsi, ayə 18. [8] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.52. [9] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.52. [10] Kafi, 2-ci cild, səh.374. [11] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.58. [12] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.43. [13] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.53. [14] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.57. [15] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.31. [16] Tövbə surəsi, ayə 67. [17] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.30. [18] Camiul-əhadis, 9-cu cild, səh.30 və 33. [19] Camiul-əhadis, səh.30 və 33. [20] Camiul-əhadis, səh.30 və 33. [21] Camiul-əhadis, səh.63. [22] Təhzib, 10-cu cild, səh.153; Vəsail, 21-ci cild, səh.268. [23] Bihar, 96-cı cild, səh.29; Mustədrək, 7-ci cild, səh.24.