Baş səhifə
Ziyarət Cədvəli | Baxış: 9715 | Tarix: 2014.03.07

 

BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM.
EŞQ SƏFƏRİ AŞİQLƏRİ.

ZİYARƏTİN GEDİŞ GÜNLƏRİ VƏ LAZIM OLACAQ SƏNƏDLƏR

BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM. ZİYARƏTİN GEDİŞ GÜNLƏRİ AYIN ƏVVƏLİNDƏ ORTASİNDA VƏ AXIRINDA TƏŞKİL OLUNUR. SƏDƏCƏ ƏZİZ MÖHTƏRƏM ZƏVVARLAR BİZİM ƏLAQƏ TELFONLARMZLA ƏLAQƏ SAXLAMAQLA İNŞSAALLAH BU BU MÜQƏDDƏS ZİYARƏTLƏR SİZLƏRƏDƏ NƏSİB OLAR, HÖRMƏTLƏ SİZİN XİDMƏTKARIZ KƏRBƏLAYİ MUHƏMMƏD TƏQİ.
SƏNƏDLƏR 20 GÜN ÖNCƏDƏN TƏQDİM OLUNUR, XARİCİ PASPORT 2 ƏDƏD ŞƏKİL 3/4 DƏ VİZADAN ÖTRÜ.  SAĞLAMLIİQ HAQQDA ARAYIŞ.


ÜMRƏ: BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM.

HÖRMƏTLİ MÜSƏLMAN BACI VƏ QARDŞLARMIZ, SİZLƏRİ  ÜMRƏ ZİYARƏTİNƏ DƏVƏT EDİRİK. ÜMRƏ ZİYARƏTİ İLƏ BƏRABƏR KƏRBƏLA VƏ MƏŞHƏD ZİYARƏTİ TƏŞKİL OLUNUR. BU ZİYARƏTLƏR TƏYYARƏ VASİSİTƏSİLƏ DƏ TƏŞKİL OLUNUR, BELƏ Kİ BAKI DUBAY DUBAY CİDDƏ MƏDİNƏ NƏCƏF, KƏRBƏLADA 3 GECƏ NƏCƏFDƏ 2 GECƏ MƏŞHƏDDƏ 2 GECƏ QALMAQALA HƏRƏMLƏRƏ YAXIN GÖZƏL VƏ SUPER OTELLƏRDƏ VİP AFTOBUSLARLA GOZƏL MƏRSİYƏXANLARİN VƏ RUHANİlƏRİN İŞTİRAKİ İLƏ ZİYARƏTƏ DƏVƏT EDİRKİK.


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM.

HÖRMƏTLİ MÜSƏLMAN BACI VƏ QARDAŞLARIMIZ, SİZLƏRİ EŞQ SƏFƏRİNƏ DƏVƏT EDİRİK. BU SƏFƏRDƏ KƏRBƏLADA 3, NƏCƏFDƏ 3, MƏŞHƏDƏ 2 GECƏ QALMAQALA, ZİYARƏT OLUNACAQ HƏRƏMLƏRİN ƏN YAXINLIQINDA YERLƏŞƏN GÖZƏL VƏ SUPER OTELLƏRDƏ QALMAQI TƏŞKİL EDİRİK. SƏFƏRƏ GEDİŞ VİP AFTOBUSLARLA, GEDİŞ ZAMANI
MƏSİYƏXANLARİN VƏ RUHANİLƏRİN İŞTİRAKİ İLƏ ZİYARƏTƏ DƏVƏT EDİRK.

İRAQDA 6 GECƏ OTELDƏ QALMAQLA (KƏRBƏLA 3, NƏCƏF3) GÜNDƏ 3 DƏFƏ ŞİRKƏTİMİZ TƏRƏFİNDƏN ZƏVVARLARA YEMƏK VERİLİR.
BU 1 HƏFDƏ ƏRZİNDƏ SİZ BİZİM SAYTİMZDA GÖSTƏRİLƏN BÜTÜN ZİYATƏLƏRDƏ ÇOX GÖZƏL SƏVİYYƏDƏ ZİYARƏTƏ DƏVƏT EDİRİK.

QEYİD: BU ZİYARƏTLƏR TƏYYARƏ VASİTƏSİ İLƏDƏ TƏŞKİ OLUNUR, HÖRMƏTLƏ SİZİN XİDMƏTKARINIZ KƏRBƏLAYİ MUHƏMMƏD TƏQİ.


ZIYARƏTƏ GETMƏMİŞDƏN ÖNCƏ, SƏNƏDLƏR 25 GÜN QABAQCADAN TƏQDİM OLUNMALIDIR. KƏRBƏLA VƏ MƏŞHƏD ZİYARƏTLƏRİNİN SƏNƏDLƏRİ XARİCİ PASPORT VƏ BİRDƏ 3/4 SƏKİL VİZADAN ÖTRÜ.

QEYD: ƏGƏR KİMSƏ XARİCDƏ VƏ BÖLGƏLƏRDƏ OLARSA,VƏ YAXUD PASPORTU LAZIM OLARSA O ZƏVVAR PASPORTUNUN ADINI SOYADINI ATASININ ADINI PASPORTUNUN SERİYASINI, DOGUM TARİXİ, VƏ PASPORTUNUN ALINMA MÜDDƏTİ VƏ BİTMƏ MÜDDƏTİNİ BİZƏ GÖSTƏRİLƏN E-MAİL VƏ ƏLƏQƏ NÖMRƏLƏRİYLƏ BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAMAQLA GÖNDƏRƏ BİLƏR. AMMA ZİYARƏT VAXTININ GEDİŞİNDƏN 10 GÜN QABAQ GƏRƏK PASPORTU TƏQDİM ETSİN Kİ ONDAN ÖTRÜ Kİ, VİZA ALINACAQ.

MƏŞHƏD: BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM.
HÖRMƏTLİ MÜSƏLMAN BACI VƏ QARDAŞLARIMIZ, SİZLƏRİ MƏŞHƏD VƏ QUM ZİYARƏTƏRİNƏ DƏVƏT EDİRİK. ZİYARƏT ÇOX YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ TƏŞKİL OLUNUR. SƏFƏR ZAMANI İRANIN YOL ÜSTÜ BÜTÜN ZİYARƏTGAHLARI ZİYARƏT OLUNUR. MƏŞHƏDDƏ 3 GECƏ 4 GÜNDÜZ QALMAQLA, İMAM RIZA AĞANIN QONAQİ OLMAQ ŞƏRAFƏTİNƏ NAİL OLURUQ. SƏNƏDLƏR TƏK XARİCİ PASPORT TƏQDİM ETMƏK KİFAYƏT EDƏR, GEDİŞ GÜNÜNDƏN 1 GÜN QABAQ SƏNƏD QƏBUL OLUNUR.

İmаm Cәfәr Sаdiq (ә)-dаn bеlә nәql оlunur: “hәr кәs Imаm hüsеyn(ә)-ın qәbrini ziyаrәt еtmәк mәqsәdilә еvindәn çıхsа, еvinә, әhli-әyаlınа gәlib çаtаnа qәdәr yеtmiş min mәlәк оnun bаşının üstündәn, аyаğının аltındаn, sаğ-sоl tәrәfindәn, аrхаdаn vә qаbаqdаn müşаyiәt еdәrlәr. О hәzrәti ziyаrәt еtdiyi zаmаn münаdi bеlә dеyәr: “Günаhlаrın bаğışlаndı, yахşı әmәllәri yеnidәn bаşlа!” О mәlәкlәr оnunlа birliкdә qаyıdıb еvinә qәdәr gәlәr, sоnrа оnа dеyәrlәr: “Sәni Аllаhа tаpşırdıq.” Sоnrа оnun ziyаrәtinә gәlәnlәrә, ölәnә qәdәr vә ölümlәrindәn sоnrа hәr gün Imаm hüsеyn (ә)-ı ziyаrәt еdib sаvаbını оnа hәdiyyә еdәrlәr.