Baş səhifə
Fatimədən (s.ə.) hədislər | Baxış: 2233 | Tarix: 2014.02.19

Fatimədən (s.ə.) hədislər

Allah namazı kibr və xudbinlikdən uzaqlaşmaq vəsiləsi etdi

2. Allah orucu ixlasınızı sabitləşməsi və davam etməsi üçün qərar aldı.
3. Allah həcci din sütunlarının güclənməsi üçün qərar aldı.
4. Allah ədaləti könüllərin qəlblərin bir-birinə yaxınlaşması qovuşması üçün qərar aldı.
5. Allah cihadı islamın izzətini saxlamaq küfr və nifaq əhlini zillətə düçar etmək üçün vacib etdi.
6. Allah ata-anaya yaxşılıq etməyi ilahi qəzəbdən qorunma vəsiləsi etmişdir.
7.Allah sileyi-ərham qohumlarla yaxşı münasibətdə olmağı ömrün uzanması vəsiləsi etmişdir.
8. Allah nəzr-niyazı yerinə yetirməyi günahların bağışlanması üçün bir vəsil etdi.
9. Allah al-verdə çəki və ölçülərin düzlüyünə riayət etməyi malların əmtəələrin yayılması və çəkidə qarşısını almaq üçün tapşırmışdır.
10. Allah pis və pisliklərin qarşısını almaq üçün şərab içməyi haram və nəhy etmişdir.
11. Allah şirki ona görə nəhy etmişdir ki, hamı səfa və ixlasla Allahın ibadət və itaətində olsun.
12. İlahi, verdiyin ruziləri mənə qane et. Ömrümün axırınadək məni qoru və bağışla, ölüm ayağında isə mənə rəhm et. Mənə müqərrər etmədiyini bir şeyi əldə etmək üçün yardım etmə və mənə müqəddər etdiyin işləri mənə asan et.

Redaktor Nəcəf