Baş səhifə
Dualar ən çox nə vaxt qəbul olunur | Baxış: 1961 | Tarix: 2013.09.19

Dualar ən çox nə vaxt qəbul olunur


Dua ən çox hansı vaxtlarda qəbul olur?

Azan oxunarkən və azan ilə qamət arasında edilən dua...

Quran oxunarkən, Quran-ı Kərim Xətm edilincə...

Kəbə-i şərifi görüncə...

Yağış yağarkən...

Camaat halında ikən, fərz namazlardan sonra, ürəyində incəlik hiss etdiyi an...

Əsmaül Hüsna ilə dua edincə...

Səhər vaxtı, yalvararaq dua etmək, bidətlərdən çəkinmək, qafil olmamaq, ayıq olmaq, halal yemək, haramlardan qaçmaq...

Cümə günü və gecəsi, Rəcəbin ilk, Şabanın 15. gecəsi, Bayramın birinci gecələri, Ərəfə günü, Ramazan gün və gecələri, iftar zamanı edilən dualar məqbuldur.

Hədisi-şəriflərdə buyurulur ki: Azanla qamət arasında dua məqbuldur. 
Beş vaxt namazlardan sonra edilən dua qəbul olar. İsm-i a"zamla edilən dua məqbuldur.

Hər gecə səhər vaxtı, Allahu təala buyurur ki: "İstiğfar edən yoxmu, bağışlayım. İstəyən yoxmu, verim, duasını qəbul edim."
 
Redaktor: Nəcəf