Baş səhifə
Qadın haqqında hədislər | Baxış: 943 | Tarix: 2013.09.02

 Məhəmməd Peygəmbər (s)-dən..

 "Sizin xeyirliniz, qadınlarına xeyirli olan (yaxşı davranan) dır."

 "Sizin ən xeyirliniz, əhlinə qarşı ən yaxşı davrananızdır. Mən ailəmə ən yaxşı olanınızam."

 "Qadınlara ancaq kərim olanlar ikram edər (qiymətli olanlar dəyər verərlər); onlara pislik edənlər isə leîm (pis) kəslərdir."

 "Möminlərin iman baxımından ən kamil ,yetkin olanı; əxlaqı gözəl olan və ailəsində nəzakətli davranandır."

 "Uğursuzluq yoxdur. Ancaq üç şeydə uğur ola bilər: Qadında, atda, evdə."

 "Kişi, ailədə idarəçilər və rəhbərliyindən məsuldur. Qadın da ərinin evində idarəçilər və əlinin altındakılardan məsuldur."

 "Ən gözəl dünya neməti, insanın sahib ola biləcəyi nemətlərin ən xeyirlisi: Zikr dil, şükür edən ürək və insanın iman istiqamətində (müsəlmanca) yaşamasına köməkçi olan qadındır."

 "Kim iki qıza baxıb yetkinlik çağına qədər, onları yetiştirirse, Qiyamət günündə o, mənimlə belə olar." (Peyğəmbər, belə deyib barmaqlarını bir-birinə keçirmişdir.)

 "Kimin üç qızı yaxud üç bacısı və ya iki qızı, ya da iki bacısı olub da onlara gözəl baxar, onlar haqqında Allahdan qorxsa (onlara haqsızlıq etməzsə), onun üçün cənnət vardır."

 "Birinizin xanımı məscidə getmək üçün icazə tələb etsə ona mane olmasın (icazə versin)."

Redaktor: Nəcəf