Baş səhifə
Hani ibn Ürvə (r.ə)-ın ziyarətnaməsi | Baxış: 994 | Tarix: 2013.07.08

 

Hani ibn Ürvə (r.ə)-ın ziyarətnaməsi

Haninin qəbrinin yanında durub Allahın Rəsuluna salam ver və de :

 

 Salamullahil-əzim və səlavatuhu əleykə ya hani ibn Ürvə.Əssəlamu əleykə əyyuhəl-əbdus-salihun-nasihu lillahi və li rəsulihi və li Əmiril-mumininə vəl-Həsəni vəl Hüseyni əleyhiməssəlam.Əşhədu ənnəkə qutiltə məzlumən.Fə ləənəllahu mən qətələkə vəstəhəllə dəməkə və həşa quburəhum narən.Əşhədu ənnəkə ləqiyətəllahə və huvə razin ənkə bima fəəltə və nəsəhtə və əşhədu ənəkə qəd bələğtə dərəcətəş-şuhəda və cuilə ruhukə məə ərvahis-süəda bima nəsəhtə lillahi və li rəsulihimüctəhidən və bəzəltə nəfsəkə fi zatillahi və mərzatihi.Fə rəhiməkəllahu və rəziyə ənkə və həşərəkə məə Muhəmmədin və Alihit-tahirin.

 

Böyük Allahın salamı və rəhmətləri olsun sənə,ey Hani ibn Ürvə !

Salam olsun sənə,ey layiqli,Allah və onun Rəsulu (s),Əmirəl-möminin (ə),Həsən (ə) və Hüseyn (ə)-a xeyirxah olan bəndə !

Şəhadət verirəm ki,sən məzlumcasına öldürüldün.Allah səni öldürənlərə,qanını halal bilənlərə lənət etsin,qəbirlərini odla doldursun.Şəhadət verirəm ki,etdiyin əməllər və xeyirxahlığına xatir Allahın razılığını qazanmış halda ona qovuşdun.

Şəhadət verirəm ki,şəhidlərin dərəcəsinə yetişmiş,ruhun xoşbəxtlərin ruhuna  qarışmışdır.Sən buna Allah və onun Rəsuluna qarşı xeyirxahlığın,çalışmaqlığın,özünü Allahın və onun razılığını qazanmağın yolunda qurban verdiyinə görə nail olmusan.Allah da sənə rəhmət etsin,səndən razı olsun,səni Muhəmməd və onun ailə üzvləriylə məhşərə gətirsin !

 

Sonra iki rəkət namaz qılıb onu Haninin ruhuna hədiyyə et və sonra istədiyin şəkildə dua et.

Redaktor: Nəcəf