İmam Sadiq (ə) buyurub: «Əmirəl-möminin Əli (ə) öz oğlu Hüseynə baxıb buyurdu: Ey möminlərin göz yaşı!
Baxış: 1237 | Tarix: 2014.06.07
İmam Sadiq (ə) buyurub: «Əmirəl-möminin Əli (ə) öz oğlu Hüs... Davamı
İmаm Mәhәmmәd Bаqir vә İmаm Cәfәr Sаdiq (ә.s)-dаn bеlә nәql оlunur: “Аllаh-Tааlа hәr кәsә хеyir vеrmәк istәsә, İmаm Hüsеyn (ә)-lа dоstluq vә оnu ziyаrәt еtmәк еşqini оnun qәlbinә sаlаr.”
Baxış: 1990 | Tarix: 2014.05.08
 İmam Sadiq (ə) buyurub: «Əmirəl-möminin Əli (ə) öz oğlu H&... Davamı