Baş səhifə
Ziyarət Namazı

Baxın, burada ziyarətlə əlaqəli belə yazır: həzrət Əlini (ə) ziyarət edən bir kəs, Kufə xəndəyinə yetişəndə durub belə desin: «Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, əhlul-kibriyai və᾽l-məcdi və᾽l-əzəməti, Allahu Əkbər, əhl᾽ut-təkbiri və᾽t-təqdisi və᾽t-təsbihi və᾽l-əlai, Allahu Əkbəru mimma əhafu və əhzur, Allahu Əkbəru imadi və əleyhi ətəvəkkəlu, Allahu Əkbəru rəcai və ileyhi uniybin»
Baxış: 1465 | Tarix: 2013.07.13
ZİYARƏTİN ƏDƏBİ HAQQINDA Baxın, burada ziyarətlə əlaqəli belə yazır: həzrət Ə... Davamı